Език: BG
Валута: BGN
Добре дошли в нашия магазин! |

Количка

0 артикула

Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕТ"ИВАНЕЛИ" ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКУПКИ ПРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН http://bijuteriabliasak.eu/

Настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ уреждат условията за покупко-продажби през електронния магазин за бижута - http://bijuteriabliasak.eu/ Тези условия представляват договор за покупко-продажба между ЕТ"ИВАНЕЛИ" и всяко физическо или юридическо лице, посетител на сайта и извършил заявка за покупка на СТОКИ чрез електронния магазин.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

С извършването на поръчка на СТОКИ от електронния магазин http://bijuteriabliasak.eu/, всеки КЛИЕНТ на сайта се съгласява с настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ и се задължава да ги спазва.

Под СТОКИ се разбира предлаганите в електронния магазин бижута и аксесоари.

Под КЛИЕНТ се разбира всяко лице, посетител на електронния магазин http://bijuteriabliasak.eu/, което е извършило поръчка чрез натискане на бутона "Поръчка", наличен във виртуалната количка.

Под ДОСТАВЧИК се разбира ЕТ "ИВАНЕЛИ", в качеството му на предлагащ СТОКИТЕ в електронния магазин, както и изпълняващ поръчките касаещи тях.

Всички цени на СТОКИ в електронния магазин са крайни, посочени са в български лева и върху тях не се дължат допълнителни косвени данъци. Цените са за бройка или за определено количество СТОКИ (комплект), без включени разходи за доставка на СТОКИТЕ, освен когато е изрично упоменато. ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира наличността на поръчаните СТОКИ.

ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност и не приема рекламации за повредени СТОКИ в следствие на извършени корекции.

При липса на складова наличност от заявените СТОКИ, ДОСТАВЧИКЪТ, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява КЛИЕНТА за изчерпването ѝ.

ДОСТАВЧИКЪТ има право да променя цените в електронния магазин на предлаганите СТОКИ без предварително уведомяване. КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката и потвърждението на желаните СТОКИ.

ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира, че достъпът до електронния магазин ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за непредоставяне на достъп до електронния магазин, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет мрежата и др.

ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да не предоставя посочените от потребителите лични данни на трети лица.

ЗАЯВКИ НА ПОКУПКА НА СТОКИ В ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН http://bijuteriabliasak.eu/

С натискане на бутона "Поръчка", КЛИЕНТЪТ заявява, че се е запознал с настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, съгласен е с тях, приема ги и се задължава да ги спазва.

ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава на КЛИЕНТА приетата поръчка чрез e-mail съобщение или телефон в рамките на 24 часа след получаването ѝ.

Поръчка с некоректно, грешно или непълно посочени данни като адрес, телефонен номер и др. се счита за невалидна и няма да бъде изпълнена.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

В електронния магазин http://bijuteriabliasak.eu/ КЛИЕНТЪТ заплаща поръчаните продукти по един от следните начини:

- по банков път

ОББ, Недялка Вълчанова Вълчанова, BG78UBBS80021074378420, SWIFT UBBSBGSF

- наложен платеж, при доставка

- PayPal, за суми над 50.00лв., на адрес nely_valchanova@mail.bg

С избора на начин на плащане по банков път или PayPal, Вие изявявате съгласие за извършване на авансово плащане на стоките по смисъла на чл. 53, ал.1 от Закона за защита на потребителите.

ДОСТАВКА

Заявените за покупка СТОКИ се доставят на посочения от КЛИЕНТА адрес за доставка в срок до 5 (пет) работни дни. СТОКИТЕ се доставят подходящо опаковани съобразно вида им и транспорта за доставка.

СТОКИТЕ се предават на КЛИЕНТА или на трето лице, което приема и потвърждава получаването им от името на КЛИЕНТА като подписва придружаващите СТОКИТЕ документи. В случай, че КЛИЕНТЪТ не бъде намерен в срока за доставката на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на СТОКИТЕ в този срок, ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от задължението си да достави заявените за закупуване СТОКИ. КЛИЕНТЪТ може да потвърди желанието си да получи СТОКИТЕ и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Съгласно чл. 55, ал. (1) КЛИЕНТЪТ има право в срок от 7 работни дни от датата на получаване да върне СТОКИТЕ на ДОСТАВЧИКА. КЛИЕНТЪТ трябва да е съхранил СТОКИТЕ, да е запазил техните качества и безопасност. Разходите свързани с връщането на СТОКИТЕ са за сметка на КЛИЕНТА.

Настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ са в сила от 01.05.12г., ЕТ "ИВАНЕЛИ" си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта. Промените в УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ не засягат отношенията между КЛИЕНТА и ДОСТАВЧИКА, възникнали във връзка с валидно подадени преди промените заявки за покупка на СТОКИ.